Om at meditere på et mantra

Hvad er dit mantra?
Du kender sikkert alt for godt at have en indre stemme, som nærmest kører i hak med sætninger som:
Jeg klarer det aldrig
Jeg kan ikke finde ud af noget
Jeg får aldrig børn
Jeg får aldrig en kæreste

osv. osv. osv…….

Mantraer har det med at blive selvopfyldende profetier. Måden, vi taler om verdenen på, ændrer verden. Ord er energi

Så hvad skal være dit nye mantra?
Jeg er god nok
Jeg lærer noget nyt hver dag om mig selv
Alt er godt
Jeg kan godt

Gør det til din sandhed – og hvis du mediterer på ordet 10 minutter hver dag, vil din verden langsomt forandres.

Jeg selv finder stor glæde ved at meditere på mantras. Det hjælper mig til at fokusere og skabe forbindelse. For tiden meditere jeg på mantraet sat nam, som betyder, at jeg autentisk og tro mod mig selv og tro mod min kærlighed til andre.

Yoga handler ikke (kun) om at være smidig

I mit daglige liv som lærer, møder jeg ofte mennesker, som siger, at de ikke er smidige nok til at dyrke yoga. Det svarer til at sige, at man er for beskidt til at gå i bad eller for træt til at kunne sove!

Hvis du føler dig usmidig, så er yogaen netop en vej, du kan bevæge dig ud ad…..

MEN yoga er ikke kun smidighed. Den fysiske del af yogaen handler om balance, styrke og fleksibilitet. Og smidighed uden fysisk styrke kan faktisk være farligt, da man meget hurtigt kan komme for dybt ud i et stræk og dermed skade sin krop.

Og alle mennesker kan dyrke yoga – det kræver ikke en særlig krop. Alle kroppe er yoga-kroppe. Det fantastiske ved yogaen er, at alle stillingerne modificeres, således de passer til den enkelte.

Det handler om at lægge den konstante sammenligning med alle andre langt væk. Der er INGEN, der beder dig om at sidde i en fuld lotusstilling eller lave en håndstand. Det er kun dig og din krop på måtten. Du kan bruge dele af, hvad læreren siger, og ellers bare være i din egen fantastiske krop og mærke hvad der sker, når du lytter til den.

Yogaen er meget mere end en fysisk aktivitet, den tilbyder dig en måde, hvor du kan lære dig selv bedre at kende på. Og når du oplever, at denne dør åbner sig for dig, så bliver smidigheden en uvæsentlig faktor.

lotusomvendt

Ses vi på måtten?

Namasté

Om min undervisning

Alle yogalærer underviser på deres helt egen og unikke måde – og heldigvis for det!

Hvis du overvejer at prøve min undervisning, så er følgende en kort opsummering af “min stil”:

Når jeg underviser foregår det primært i stående yogastillinger, og formålet med min undervising er at styrke din muskulatur, forbedre dit kredsløb og arbejde med dit åndedræt, som en integreret del af yogaen. I min undervisning søger vi sammen at finde en mental tilstand af lethed og væren-til-stede-lige-nu-og-her, hvilket gøres gennem en række kropslige aktiviteter. Jeg guider dig igennem en sømløs række af yogastillinger, hvor den ene stilling flydende og elegant afløser den anden – som perler på snor. Alle, som har lyst til at få lidt sved på panden, kan være med, også selvom du er nybegynder.

Min undervisning er ofte bygget op omkring et narrativ – en fortælling, som understøttes af nøje udvalgt musik. Så der er altid en rød tråd igennem hele praksissen, som er et tematisk og logisk forløb af asanas (yogastillinger).
Jeg er en yogalærer med et glimt i øjet, og jeg søger at skabe en åben og glad stemning, hvor vi i fællesskab skaber en praksis fuld af glæde og nærvær.

Namasté
berlin 1

Åndedrætsteknikker (pranayama)

lotusfuck
De fleste mennesker i den vestlige verden er ikke bevidste om, hvordan de trækker vejret. Og dette er til trods for, at vejrtrækningen er i meget tæt relation til tanker og til kroppens fysiske habitus.

Som almindelig stresset dansker er vi ofte distanceret fra naturen og vores egen krop – og størstedelen af livet leves oppe i hovedet langt væk fra de kropslige fornemmelser. Men åndedrættet kan fungere som vores tilstandstermometer. Måden, hvorpå vi trækker vejret på, kan fortælle meget om vores tilstand.

Når man i yogaen arbejder bevist med pranayamas eller teaching breaths, gøres den enkelte yogi bevidst om eget åndedræt, hvilket betyder, at nervesystemet finjusteres, og det daglige, ubevidste åndedræt bliver dybere, roligere og mere harmonisk. Derfor er der ekstra fokus på åndedrætsteknikkerne i min undervisning.

Når man er stresset er hjernen meget ofte på overarbejde, kroppen er anspændt og der meget lidt kontakt mellem krop og hovedet, derfor gør jeg meget ud af, at instruktionerne til åndedrætsteknikkerne skal være simple og overskuelige. Mange mennesker har en tendens til enten at hyperventilere lidt eller lade udåndingen være en aktiv proces, som skaber en unaturlig spænding i kroppen.

Følgende er små lette teaching breaths med stor beroligende effekt for dig som har en stresset hverdag:

1. Træk vejret gennem næsen – mærk dit hjerteslag – lad din indånding være på fire hjerteslag – hold pause på et hjerteslag – ånd ud på fire hjerteslag
2. Træk vejret gennem næsen – mærk dit hjerteslag – lad din indånding være på fire hjerteslag – hold pause på et hjerteslag – ånd ud på otte hjerteslag
3. Fyld dine lunger med luft – hold vejret så længe du kan – ånd langsomt ud (denne øvelser stimulerer vagusnerven i høj grad)

Yoga og videnskaben

kamel
I mange år anså man yogaen i den vestlige verden for at være mystisk og overtroisk, men studier har vist, at de 3000 år gamle lærermestre har fat i den lange ende, da de beskrev yogaens gavnlige effekt.

I Vesten føler vi os mest trygge, hvis randomiserede, kontrollerede studier kan påvise resultater og dermed sætte en videnskabelig blåstempling. Og flere studier viser faktisk, at yogaen har en positiv effekt på psykiske lidelser. Så her følger de mest epokegørende studier og resultater:

1. Yoga stimulerer serotinproduktionen, som er et manglende stof i mange depressionslidelser. Dette påvises af Dr. Mason Turner fra Kaiser Permanente Medical Group (Journal of Psychiatry and Neuroscience)

2. Meditation mindsker angstsymptomer viser 47 uafhængige studier foretaget af Madhav Goyal, og resultaterne blev publiceret i JAMA International Medicine . I disse undersøgelser viste det sig også, at en kombination mellem asanas, pranayama og meditation havde særdeles gode resultater på mennesker med PTSD, depression, infertilitet.

3. Studier på Boston University of Medicine and McLean Hospital viser endvidere, at mængden af neurotansmitteren, GABA, øges proportionalt med antal yogatimer. GABA kan bedst sammenlignes med de syntetisk fremstillet angstdæmpende benzodiazepiner

4. Forskere på Wake Forest School of Medicine har desuden påvist med hjernescanninger, at der sker ændringer i hjernen i den præfrontale cortex, når man dyrker yoga, hvilket i praksis betyder, at man bliver bedre til at mestre ubehagelige følelser og tanker

Yogaen er nu på baggrund af bl.a. disse studier blevet en anerkendt praksis i arbejdet med mennesker med psykisk lidelser.

Så nu er det bare om at komme i gang ☺
liggende foroverbøjning

Psoas – “sjælens muskel”

I mit daglige arbejde i yoga møder jeg ofte mennesker med lændesmerter, foroverbøjet krop eller stort lændesvaj og i 90 % af tilfældene er problemet en overspændt psoas.

daarlig-holdning

Hvad er psoas ?
Psoas er din hoftebøjer – din krops mørbrad. Opad til hæfter psoas med diagfragma og ned ad til løber den gennem bækkenet, ud forbi kønsbenet og smelter sammen med Iliacus og hæfter på den mediale side af trochanter minor (inderlåret). Kombineret hedder muskelgruppen iliopsoas.

psoas

At psoas er forbundet med diagfragma betyder dermed, at et simpelt armstræk skaber forbindelser helt ned til inderlåret. Psoas stabiliserer lænden og skaber sammenhæng mellem over- og underkrop og er kroppens eneste muskel, som forbinder rygsøjle med benene. Idet psoas hæfter på diagfragma, så er den også involveret i vores vejrtrækning – og derfor kan en spændt psoas være medvirkende til en mere overfaldisk vejrtrækning.

Psoas kaldes også sjælens muskel – det kan også rent fysiologisk forklares ved, at psoas er den første muskel, der trækker sig sammen i en kamp/flugt-reaktion og er den sidste muskel, der afspændes efter en amygdalaalarm. Det er kroppens beskyttelse af de indre organer i en stresset situation. Det betyder også, at en stresset livsstil, uforløste følelser og traumer låses fast i i vores psoas og giver manglende fleksibilitet

Vi bruger psoas når vi går, løber og cykler – og derfor har mange af os overspændte psoas. Derfor vil dybe psoasstræk og afspænding af psoas kunne afhjælpe smerter i lænd, svajryggethed, dårlig kropsholdning og dårlig vejrtrækningsteknik.

Lav disse asanas dagligt og du vil føle dig mindre smertetynget, smidigere og ”lettere til bens” – både fysisk som mentalt ☺

lunge
duen-1
Sørg for at hofterne er på lige linje, inden du lægger dig ned i den sovende due – se næste billede

duen-2
konasana

Namasté

Virksomhedsyoga

Gør noget godt for dine ansatte

Du kan bruge yogaen, hvis du gerne vil have gladere og mere effektive medarbejdere i din virksomhed. Mennesker, som bruger kroppen hensigtmæssigt og lever mindful, er mindre syge og mere tilfredse – både privat og på jobbet.

PiasYoga leverer professionel og relevant yoga til dig og dine ansatte – og for kun 500 kr. i timen. I bestemmer selv tidspunkt på dagen.

Jeg anbefaler, at undervisningen er på halvanden time, så der både er tid til de fysiske øvelser, men også til den mere meditative del.

Yogaen afhjælper stress på arbejdspladsen, for når man mærker sin krop under yogaen, så kommer man til stede i nuet og aktiverer det parasympatiske nervesystem. Hermed sænkes blodtrykket og vejrtrækningen bliver dybere og regelmæssig. Immunforsvaret styrkes og mængden af stresshormoner i kroppen reduceres – alt sammen noget der skaber større glæde, men også positive resultater på bundlinjen for din virksomhed.

Efter vi har fået en firmaaftale med PiasYoga, har vi fået et større fællesskab og en øget arbejdsglæde. Vi ser alle frem til tirsdag, hvor vi skal på yogamåtten og stresse af – også selvom det nogle gange er fysisk hårdt. Pia er utrolig god til at spotte den enkeltes behov.

Anne-Marie Thulsing (specialkonsulent, Ministeriet for undervising, børn og ligestilling)

Føddernes grounding er altafgørende i din yogapraksis

I daglig Tale taler man om at gjøre sig let ved at afkaste Byrder, og denne Betragtning ligger til Grund for alle trivielle Livsanskuelser. I høiere, i potetisk og Philosophisk Forstand, gjælder det Modsatte: man bliver let ved Hjælp af – Tyngde, man svinger sig høit og frit ved Hjælp af – et Tryk.

Kierkegaard (Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv)

Og når vi grounder fødderne med tyngde og tryk, oplever vi også at svæve frit og elegant i vores asanas.

 

berlin-1

Hvad siger eleverne om mig:

Pia er professionel, dedikeret, åben – og “fanden i voldsk” 🙂

I Pias timer arbejder vi både med det tekniske og det rent fysiske, men lige så meget med det mentale. Pia laver nogle fantastiske afspændinger